شاید اینجاست ! در آن هنگام ،که می گردد نفس در سینه ها خاموش، نمی خواهم کسی از مردن من با خبر گردد، نمی خواهم پدر برهم نهد چشمان بازم را، نمی خواهم که مادر سختی جان کندنم بیند، ولی ای دوست اگر روزی رفیقی مهربان آمد، زتو پرسید فلانی کو...؟؟! بگو در سنگر ناکامی و حسرت ،بسی جان داد، ولی تا لحظه آخر چنین می گفت: امید من م.....بود ........................ ما در این در..نه پی حشمت وجاه آمده ایم از بــدِ حادثــــه اینجــــا به پنـــاه آمده ایم http://nikta.mihanblog.com 2020-07-07T03:15:22+01:00 text/html 2013-04-26T05:31:59+01:00 nikta.mihanblog.com نافذ تولدت مبارک http://nikta.mihanblog.com/post/1292 <img src="http://www.m0ri.com/upload/cf13a442de10adf30730599e2387b824.jpg" alt="متن های زیبا برای تبریک جشن تولد" hspace="0" vspace="0" width="125" height="160" align="left" border="0">تولد زیباترین گل اردی بهشت مبارک<br>یادت سبز مثل همیشه<br>خاطراتت جاودانه<br><br>هرکجا که هستی واست آرزوی سلامتی دارم<br>شاید روزی این چشم انتظاری به سر اومد<br><br>رضا صادقی میگه<br>خداروچه دیدی،شاید غصه رد .....<br><br><div align="right">اینم هدیه تولدت<br><br></div><div align="center">لابه لای خاطراتم که پر از گریه و خنده س</div> <p style="text-align: center; " align="right">هنوزم جای تو خالی هنوزم تلخ و کشنده س</p> <p style="text-align: center; " align="right">مثه یک عکس قدیمی که همیشه روبرومه</p> <p style="text-align: center; " align="right">مثه یک بغض که انگار تا ابد توی گلومه</p> <p style="text-align: center; " align="right">شونه به شونه ی هم تو خلوت این شهر با هم قدم می زدیم</p> <p style="text-align: center; " align="right">با این ترانه می خوام دوباره زنده بشه خاطره های قدیم</p> <p style="text-align: center; " align="right">خاطره های قدیم</p> <p style="text-align: center; " align="right">کسی جاتو نگرفته کسی جاتو نمی گیره</p> <p style="text-align: center; " align="right">که دل خونه خرابم پیش چشمای تو گیره</p> <p style="text-align: center; " align="right">شبا چشمامو می بندم خواب چشماتو ببینم</p> <p style="text-align: center; " align="right">تو خیابونای این شهر خودمو با تو ببینم</p> <p style="text-align: center; " align="right">شونه به شونه ی هم تو خلوت این شهر با هم قدم می زدیم</p> <p style="text-align: center; " align="right">با این ترانه می خوام دوباره زنده بشه خاطره های قدیم</p><p style="text-align: center; " align="right"><b><a href="hosein.teh-song10.eu/Hosein/1391/Ordibehesht/Persian-Music/Album/Behnam%20Safavi%20-%20Aramesh/Behnam%20Safavi%20-%20Aramesh%5B%20320%5D/07%20Khatereh%20Haye%20Ghadim.mp3" target="" title="">دانلود با کیفیت 320</a></b></p><p style="text-align: center; " align="right"><b><a href="hosein.teh-song10.eu/Hosein/1391/Ordibehesht/Persian-Music/Album/Behnam%20Safavi%20-%20Aramesh/Behnam%20Safavi%20-%20Aramesh%20%5B128%5D/07%20Khatereh%20Haye%20Ghadim.mp3" target="" title="">دانلود با کیفیت 128</a></b></p><br> text/html 2012-04-25T16:26:08+01:00 nikta.mihanblog.com نافذ فراموشت نکردم http://nikta.mihanblog.com/post/1291 &nbsp;<img style="width: 214px; height: 208px; font-weight: bold;" src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/qfnwowqvsmff0mrsgx3u.gif" alt="http://www.pic.iran-forum.ir/images/qfnwowqvsmff0mrsgx3u.gif" border="0" hspace="0" vspace="0" align="left"><span style="font-weight: bold;" lang="FA">سالی یکبار زبان بند می آید</span><p style="font-weight: bold;"></p><p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold;" dir="RTL" data-mce-style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">کلمه ای نیست</span></p><p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold;" dir="RTL" data-mce-style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">برای بزرگداشت روز میلاد گل سرخ</span></p><p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold;" dir="RTL" data-mce-style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">باز هم کار را به ستاره میسپارم</span></p><p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold;" dir="RTL" data-mce-style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">که چون تو زیباست</span></p><p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold;" dir="RTL" data-mce-style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">آتش بازی کند</span></p><p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold;" dir="RTL" data-mce-style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">غوغا کند در شبی که تو </span></p><p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold;" dir="RTL" data-mce-style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">نور بارانش کردی</span></p><p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold;" dir="RTL" data-mce-style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">ماه را به وسط رقص ستارگان می آورم</span></p><p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold;" dir="RTL" data-mce-style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">و شب تاب را می گویم،تا صبح چراغ جشنمان باشد</span></p><p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold;" dir="RTL" data-mce-style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">شب بو ها سر از پا نمی شناسند</span></p><p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold;" dir="RTL" data-mce-style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">و من چه خوشحالم،گلهای سرخ را به جشن تو</span></p><p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold;" dir="RTL" data-mce-style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">عاشق تر می بینم،که میزبانشان تویی</span></p><p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold;" dir="RTL" data-mce-style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">عاشق ترین گل سرخ</span></p><p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold;" dir="RTL" data-mce-style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">دست به دست یاسها می دهم،و جشنت را یاس آزین می کنم</span></p><p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold;" dir="RTL" data-mce-style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">و رویایی ترین جشن میلاد را برایت برپا می کنم</span></p><p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold;" dir="RTL" data-mce-style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">حال همه جا تنها یک صداست،میلادت میارک زیباترین گل سرخ دنیا،میلادت مبارک</span></p><p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold;" dir="RTL" data-mce-style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">و این یعنی ،هنوزم به یادتم،گرچه نوشتی ازت متنفرم ،ولی عکست هنوز بهم لبخند میزنه !</span><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"> <br></p><p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold;" dir="RTL" data-mce-style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">میلادت مبارک&nbsp; ع ..م.</p><p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold;" dir="RTL" data-mce-style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">هرجا هستی خوشت باشه،دعا کن برام،دعا کن واسه شفای بیماری جدیدم <br></p><p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL" data-mce-style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a data-mce-href="http://dl15.tehranmusic182.com/t/Sal90/Esfand/03/Mansour%20-%20Eshgh%20Nemikhabeh.mp3" href="http://dl15.tehranmusic182.com/t/Sal90/Esfand/03/Mansour%20-%20Eshgh%20Nemikhabeh.mp3"><span style="font-weight: bold;" data-mce-style="font-weight: bold;">کادوی تولدت رو از اینجا دانلود کن&nbsp;</span></a><br data-mce-bogus="1"></p><p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" data-mce-style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0); font-style: italic;" data-mce-href="http://dl15.tehranmusic182.com/t/Sal90/Esfand/03/Mansour%20-%20Eshgh%20Nemikhabeh.mp3" href="http://dl15.tehranmusic182.com/t/Sal90/Esfand/03/Mansour%20-%20Eshgh%20Nemikhabeh.mp3">عشق نمی خوابه از منصور</a><span lang="FA"></span></p><p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" data-mce-style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><span style="font-weight: bold;">هرچی تصویریشو دیدم اشکم اومد</span></span></p><p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" data-mce-style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a style="font-weight: bold; font-style: italic; color: rgb(0, 153, 0);" data-mce-href="http://svmusicroz.ir/Dl/Video/1390/Esfand/4/Mansour%20-%20Eshgh%20Nemikhabeh.HQ360p%28Musicroz%29.mp4" href="http://svmusicroz.ir/Dl/Video/1390/Esfand/4/Mansour%20-%20Eshgh%20Nemikhabeh.HQ360p%28Musicroz%29.mp4">اینم آدرس تصویریش</a><span lang="FA"><br></span></p><p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" data-mce-style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="text1">ما در این در..نه پی حشمت وجاه آمده ایم<br> <br> از بــدِ حادثــــه اینجــــا به پنـــاه آمده ایم</font><font class="text1"><br></font></p><p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL" data-mce-style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"></span></p><p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" data-mce-style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p> text/html 2011-03-07T11:16:10+01:00 nikta.mihanblog.com نافذ امروزم http://nikta.mihanblog.com/post/1290 <font size="2"> تنهای تنها<br>توی خیابون های شلوغ اصفهان ،دنبال خرید لباس شب عید <br>ترافیک بیداد میکنه <br>همه سعی دارن یه جوری خودشون رو از این ترافیک خلاص کنن<br>به اطراف نگاه میکنی <br>یکی داره میخنده <br>یکی داره با انگشتای دستش موسیقی توی ماشینشو همراهی میکنه و میزنه به فرمون ماشین <br>سی دی رو روشنش میکنم <br>وای خدای آهنگ عشق من اومد<br>با این حال و هوای این روزای من جور جوره<br>چرا؟<br>چون میخای بری همون جایی که سه سال قبل رفتی و با نظر عشقت خرید کردی<br><br>متن آهنگ اینه <br></font><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic;"><font size="2">عشق من . . . یادم کن گاهی/</font></p><font size="2"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic;">&nbsp;که به دل دارم آهی/</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic;">&nbsp;تو که از دردم آگاهی/</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic;">یه دنیا یه دنیا عاشقم من/</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic;">بدون که به عشقت صادقم من/</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic;">تو مست خویش و من مست عشقم/</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic;">اگه نباشی می میرم</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic;">بیا که عمر از سر گیرم/</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic;">&nbsp;تا هستم . . ./ با یادت شادم/ آخه دل بر تو دادم/</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic;">&nbsp;دیگه از غمها آزادم/</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic;">/ یه دنیا یه دنیا عاشقم من بدون که به عشقت صادقم من/</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic;">تو مست خویش و من مست عشقم/</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic;">اگه نباشی می میرم/ بیا که عمر از سر گیرم/</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic;">به انتظار دیدنت/ به لحظه رسیدنت/</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic;">داره پرپر می زنه/ از سینه ام پر می زنه/</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic;">ای چشمه حیات من/ فرشته نجات من/</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic;">شوق نفسهای منی/ همیشه رویای منی/</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><a style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);" href="http://www.4shared.com/audio/5x73ABk2/Soroush_-_Yeh_Donya_-_02_Shogh.htm">لینک دانلود آهنگ</a><br><br>آروم آروم یه حال و هوایی بهت دست میده <br>میری سه سال قبل<br>میری به اون دوران <br>دورانی که سر و دست ها شکسته میشد<br>یادمه این آهنگ آخرین آهنگی بود که فرستاده بودم <br>یادمه ازش خیلی خوشش اومده بود <br><br>اون حس ،یواش یواش شرو میکنه به شیطونک بازی<br>دلت میخواد بعد سه سال یه بار صداشو بشنوی<br>دلت میخاد ......<br>میای زرنگی میکنی <br>به یه خط ایرانسل ناشناس تل میکنی <br>واااااااای خدای من <br><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><br>صداش چقده شکسته شده <br>نمی تونی حرف بزنی<br>چرا که بدت داره میلرزه <br>نمیخای مزاحمش بشی<br>فقط میخاستی صداشو بشنوی<br><br>یه کمی به راهت ادامه میدی توی اون ترافیک <br>یهو نیت میکنی با خط شماره طلایی ایرانسل خودت براش اس بدی که متوجه بشه خودت بودی<br>براش اس میدی که <br>چقده صداتون عوض شده <br>صبر میکنی .شیطونه بازم میاد سراغت .این دفه با اون دفه فرق داره .میگه تل کن<br>دل چون بیقراره وهمش داره میگه تل کن<br>عقل یاد گذشته میکنه و میگه .نه<br>بلاخره دل پیروز میشه و تل میکنه <br>بوق اول<br>بوق دوم <br>بوق سوم <br>بوق چهارم <br>و.......<br><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><br>صداشو دیگه نمیشنوی<br>اعصاب به هم میریزه <br>دست ها شرو به لرزیدن میکنه <br>حس میکنی فشار خونت رفت بالا<br>سریع یه قرص زیر زبونی میزاری زیر زبون<br>آرام کنار اتوبان حرکت میکنی <br>بعد چند دقیقه اس میاد که خواهش میکنم به من رنگ نزنید من کنار همسرم هستم <br><br>و این یعنی نمک زخم<br>یواش یواش اشکه داره میاد<br>اولش اروم آروم میاد<br>وقتی که به smsاخری فکر میکنی هی تندتر و تندتر میشه <br>و میرسه به هق هق<br>چیزی که سالهای قبل عادتم بود و الان کمتر<br>توی این هاگیر واگیر ؛یهو سرو کله گشت نامحسوس پیدا میشه .<br>میکشی کنار<br>مدارک ازت میخاد<br>میدی<br>افسره یه نگاهی بهت میکنه <br>ازت سوال میکنه مشکل چیه؟<br>بهش میگی هیچی اقا،بازم ازت سوال میکنه ؛ باهاش کل کل میکنی <br>اونم مدارکو گیر میشه که شما به علت مساعد نبودن حالتون نباید رانندگی کنی <br>و بزن کنار استراحت کن<br>خودشم میره کنار وا میسته<br>ازش خواهش میکنی که ولم کن بزار برم <br>یهو میزنه به سرت که بزنی بری<br>که میبینی میاد کنارت و مدارک و بهت میده <br>راه میافتی و میری تو لاک خودت <br>دلت میخاد دور دست ها رو نگاه کنی <br>دلت میخاد یکی درکت کنه <br>به خودت میگی همیشه همدل مردم بودی ؛الان همدل نداری<br>دلم گرفت ،چرا که یاد اون روزها میکردم و یادمه که به خاطر خاموش کردن موب ،یه توبیخ حسابی شدم <br>واقعا آدما چقده تغییر میکن<br>چقده زود همه چیز کاملا عوض میشه و مراحم اون زمون ،مزاحم این زمونه میشه !!<br>بازم بیخیال<br>دلم پره واسه نوشتن <br>اما بازم دوس دارم روی این قضیه سرپوش باشه ،شاید آیندها بخواد بفمه که چی شد<br>روز بدی برام رقم خورد<br>از خرید منصرف شدم <br>باز میگردم خونه <br>میام که بنویسم امروزم رو<br>می بینم که نظر خصوصی اومده که <br>فکر نمیکردم یه روزی بخوای زندگی منو خراب کنی<br>وااااااااای<br>یعنی واقعا منظور من این بوده ؟<br>اونم بعد سه سال ؟<br>واقعا آدمم میتونه اینجوری بشه و چشمشو به روی همه چیز ببنده ؟<br>حق بجانب نیستم ،شاید تنفر اون شدم <br>نمیدونم <br>ولی هر چی که هست بیچارم کرد و مجبورم سالیان سال با این سر کنم <br>من که ازش نه کینه دارم و نه نفرت ،هنوزم عشقمه<br>چون هدفم پل بود و خداروشکر رسید به خوشبختی <br><br>یه جلمه مینویسم <br></font><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-weight: bold;">آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست .هرکجا هست خدایا بسلامت دارش</span></font><br></div><font size="2"><br>سر قولم هستم هنوز<img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><br>و من هنوزم مثل خط اولم تنهام !<br><br>اشک<br><br><br></font><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">ای نهان دریای چشمم باز شو</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">در مسیر گونه ام آغاز شو</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">ای غزل گلواژه ی چشم سیاه</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">غلت غلتان می روی آخر به راه</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">با توام! ای پادشاه بی رقیب</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">همنشین دل؛ تو ای اشک نجیب</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">من تو را با لاله هایم بافتم</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">یکشبی در ناله هایم یافتم</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">صبر کن! یک لحظه بر من گوش کن</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">شعله ی سوزان خود خاموش کن</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">عابر این گونه ی سردم تویی</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">شاعر چشمان پر دردم تویی</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">من نریزم آبروی عاشقت</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">مخفی ام در لابلای هق هقت</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">من نمی گویم نیا؛ آرام باش</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">در میان دام چشمم رام باش</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">من نمی خواهم زمین لمست کند</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">طالع تنهایی ام نحست کند</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">من خجل از پاکی راه توام</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">ارتعاش لحظه ی آه توام</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">ای زلال عشق در حیرانی ام</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">ای فروغلتیده در ویرانی ام</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">ای شقایق پیشه ی هق هق نیا</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">لحظه ی ویرانی عاشق نیا</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">ای معطر از گل بابونه ام</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">بس کن و جاری مشو بر گونه ام</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">اشک من! این ناله ها را گوش باش</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">بهترین تصنیف من!؛ خاموش باش</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">اشک آموزان ببین اینجا کمند</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">این جماعت با تو هم نامحرمند</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">ای مقدس پیشه ی عاشق پذیر</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">من در این هق هق شریکم ناگزیر</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">بی کسم! تنها ترا دارم هنوز</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">پس بمان ! با درد خود امشب بسوز</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">در شب تنهایی ام حاضر تویی</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">ای دلیل سوختن شاعر تویی</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">فعل نالیدن برایم گشته صرف</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">دیده ام هرشب ترا گیرد به حرف</font></span><span dir="\"><br></span><span lang="\"><font face="times new roman, times, serif" size="4">من نمی دانستم این را پیشتر</font></span><span dir="\"><br></span><font face="times new roman, times, serif"><font size="4"><span lang="\">هرکه دردش بیش؛ اشکش بیشتر</span></font></font><br><br><br><br><br><br><br><span style="font-weight: bold;">آنروز که توسن فلک زین کردندن</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">وارایش مشتری و پروین کردند</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">این بود نصیب ما ز دیوان قضا</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">ما را چه گنه قسمت ما این کردند</span><br> text/html 2011-02-22T18:31:36+01:00 nikta.mihanblog.com نافذ من ندانم http://nikta.mihanblog.com/post/1288 <p><font size="2">من ندانم چه کسی روز نخست&nbsp;&nbsp;</font></p><p><font size="2">روی این غمکده ی سرگردان&nbsp;</font></p><p><font size="2">دید این منحنی آبی رنگ&nbsp;</font></p><p><font size="2">در کجا بود که گفت:من تو را دارم دوست&nbsp;</font></p><p><font size="2">من ندانم به گمانم شاید در گذرگاه یکی جنگل سبز&nbsp;</font></p><p><font size="2">پای یک برکه ی آرام و زلال که در آینه ی آن پیدا بود&nbsp;</font></p><p><font size="2">کاکل سبز درخت٬سرخی غنچه ی گل&nbsp;</font></p><p><font size="2">قد موزون صنوبر یا سرو&nbsp;</font></p><p><font size="2">خوشه هایی ز گل یاس بنفش&nbsp;</font></p><p><font size="2">شاخه هایی ز گل نیلوفر&nbsp;</font></p><p><font size="2">چه کسی بود که در آن ظلمت شب&nbsp;</font></p><p><font size="2">آن شب جادویی&nbsp;</font></p><p><font size="2">زیر یک شاخه ی نور یا که هنگام غروب&nbsp;</font></p><p><font size="2">در سرا شیب یکی دره ی غمگین بنفش&nbsp;</font></p><p><font size="2">یا به نارنجی آن دشت فراخ&nbsp;</font></p><p><font size="2">یا که در ساحل آن وسعت پر حجم کبود&nbsp;</font></p><p><font size="2">روی این غمکده ی سرگردان&nbsp;</font></p><p><font size="2">زیر این منحنی آبی رنگ&nbsp;</font></p><p><font size="2">اولین مرتبه احساس نمود که دلش می تپد از عشق کسی&nbsp;</font></p><p><font size="2">و در آن حالت سرخ با صدایی چو یک شاخه ی بید&nbsp;</font></p><p><font size="2">اولین مرتبه این آیه تلاوت فرمود:من تو را دارم دوست&nbsp;&nbsp;</font></p><p><font size="2">چه کسی بود و چنین لطف سخن را ز که آموخته بود؟؟؟&nbsp;</font></p><font style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);" size="2">*این شعر یه یادگاریه خیلی با ارزش بود از کسی که خیلی باارزشه برام...خیلی زیاد*</font> text/html 2011-02-18T07:12:09+01:00 nikta.mihanblog.com نافذ یک فکر دیگر http://nikta.mihanblog.com/post/1285 <font size="2">امشب تمام خویش را از غصه پرپر میکنم <br>گلدان زرد یاد را با تو معطر میکنم <br><br>&nbsp;تو رفته ای و رفتنت یک اتفاق ساده نیست<br>ناچار این پرواز را این بار باور میکنم<br><br>یک عهد بستم با خودم وقتی بیایی پیش من <br>یه احترام رجعتت من ناز کمتر می کنم<br><br>یک شب اگر گفتی برو دیگر ز دستت خسته ام <br>آن شب برای خلوتت یک فکر دیگر میکنم<br><br>صحن نگاهت را به روی اشتیاقم باز کن <br>من هم ضریح عشق را غرق کبوتر میکنم <br><br>شعریست باغ چشم تو غرق سکوت و آرزو <br>یک روز من این شعر را تا آخر از بر میکنم<br><br>گر چه شکستی عهد را مثل غرور ترد من <br>اما چنان دیوانه ام که با غمت سر میکنم<br><br>زیبا خدا پشت و پناه چشمهای عاشقت <br>با اشک و تکرار و دعا راه تو را تر میکنم&nbsp;</font> text/html 2011-02-17T03:30:43+01:00 nikta.mihanblog.com نافذ تعبیر http://nikta.mihanblog.com/post/1284 عشق را نه در جسم تعبیرش باید کرد<br>نه<br>عاشقی آنست که نگه داری در قلب<br>آنکه را بی اندازه دوستش داری<br>حال جسمش متعلق به هر کس که بود <br>بود<br> text/html 2011-02-12T11:51:47+01:00 nikta.mihanblog.com نافذ آهنگ فرشته از سیاوش قمیشی http://nikta.mihanblog.com/post/1286 <font size="2">فرشته، اومدی از دور، چطوره حال و احوالت؟ <br>یکم تن خسته ی راهی، غباره رو پر و بالت! <br>فرشته ،اومدی از دور، ببین از شوق تابیدم ! <br>می دونستم می آی حالا، تو رو من خواب می دیدم! <br>چه خوبه اومدی پیشم، تو هستی این یه تسکینه ! <br>چقدر آرامشت خوبه ، چقدر حرفات شیرینه ! <br>فرشته ، آسمون انګار، خلاصه س تو دو تا بالت! <br>تو می ګی آخرش یک شب ، میان از ماه دنبالت ! <br>میان، می ری ، نمی مونی ، تو مال آسمونایی ! <br>زمین جای قشنګی نیست ، برای تو که زیبایی ! <br>تو می ری...آره می دونم ! نمی ګم که بمون پیشم! <br>ولی تا لحظه رفتن، یه عالم عاشقت می شم !<br><br></font><font size="3"><a style="font-weight: bold;" href="http://dsn.bia2music27.com/11%20Bahman/2588/Siavash%20Ghomayshi%20-%20Yadegari%20320/04%20Fereshte.mp3" target="" title="">دانلود</a></font><br><p style="text-align: right; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4"><span style="font-size: x-small;"><a href="http://dsn.bia2music27.com/11%20Bahman/2588/Siavash%20Ghomayshi%20-%20Yadegari%20320/04%20Fereshte.mp3">04 Fereshte</a></span></font></p><br> text/html 2011-02-11T11:59:00+01:00 nikta.mihanblog.com نافذ خیلی ممنون http://nikta.mihanblog.com/post/1287 <font size="2">خیلی ممنون انقد آسون منو داغون کردی<br>واسه احساسی که داشتم دلمو خون کردی<br>تو که هیچ حسی به این قصه نداشتی واسه چی<br>منو به محبت دو روزه مهمون کردی<br>همه عالم می دونستن که بری میمیرم<br>اما رفتی و همه عالمو حیرون کردی<br>خیلی ممنون واسه هرچی که آوردی به سرم<br>خیلی ممنون ولی من هیچ وقت ازت نمی گذرم<br>من حواسم به تو بود و تو دلت سر به هوا<br>با همین سر به هواییت منو ویرون کردی<br>من که با نگاه شیرین تو فرهاد شدم<br>مگه این کافی نبود که منو مجنون کردی؟<br>همه عالم می دونستن که بری میمیرم<br>اما رفتی و همه عالمو حیرون کردی<br>خیلی ممنون واسه هرچی که آوردی به سرم<br>خیلی ممنون ولی من هیچ وقت ازت نمی گذرم<br><br><a style="font-weight: bold;" href="http://dc313.4shared.com/download/Ysj0VCve/05_Kheili_Mamnoon.mp3" target="" title="">دانلود</a></font><br><br><a style="font-weight: bold;" href="http://xlpar.com/zfjop5hdh9hw/05_Kheili_Mamnoon.mp3.html" target="" title="">اینم یه لینک دیگه</a><br><br><a style="font-weight: bold;" href="http://www.mediafire.com/?cf2pwlimgh7tewa" target="_blank" title="">اینم لینک تصویری </a><br><br><!-- Start of SimpleHitCounter Code --><div align="center"><a href="http://www.facebook.com/PetMeds" target="_blank"><img src="http://simplehitcounter.com/hit.php?uid=1036693&amp;f=0&amp;b=16777215" alt="petmeds" width="83" border="0" height="18"></a><br></div><!-- End of SimpleHitCounter Code --> text/html 2011-02-10T20:22:43+01:00 nikta.mihanblog.com نافذ به تو ..... http://nikta.mihanblog.com/post/1283 می خواستم که هدیه کنم آسمان به تو&nbsp; <br>افتاد&nbsp; چشم آینه ها&nbsp; ناگهان&nbsp; به تو<br><br>تکثیر شد نگاهِ تو در بیکران و، من<br>دلبسته چون کبوتر بی آشیان به تو<br><br>شعری بخوان به لحن قشنگت، که می رسد<br>سرچشمه ی&nbsp; بدیع و معانی بیان به تو<br><br>اردیبهشت می چکد از چشم ابری ام<br>باران به من شبیه و گل ِارغوان به تو<br><br>حافظ حراج&nbsp; کرد&nbsp; بخارا به خال ِ او<br>من می دهم تمامی ِ هندوستان به تو<br><br>33 هم اومد<img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif"> اما بی حضور تو<img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"> text/html 2011-02-10T16:47:58+01:00 nikta.mihanblog.com نافذ بگردم آی بگردم http://nikta.mihanblog.com/post/1266 <div style="margin-right: 40px; text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-weight: bold;"></span><br> <font size="1">بگردم آی بگردم می خوام دورت بگردم<br> می خوام قربون تو من برم و بر نگردم عزیزمهربونم<br> عاشق نیستم دیوونم ،تو از بس بی نظیری می خوام مجنون بمونم<br> (بگردم آی بگردم می خوام دورت بگردم <br> میخوام قربون تو من برم و برنگردم)2<br> به اون شاخه گلی که، رو موهاته نزن دست <br> گل خشکیده اما ،هنوزم عاشقونست <br> زمستونه ولی من ،نمیشه با تو سردم، تو گرمی مثل آتیش ،عزیز دورت بگردم<br> بگردم آی بگردم ،میخوام دورت بگردم <br> می خوام قربون تو من، برم و برنگردم<br> به جزء تو دوست ندارم کسی باشه کنارم <br> نبودنت بهونست تا ابریشم ببارم ،،<br>تو عشقی نه یه عادت<br> که از دل میره راحت،<br>&nbsp;تو محکم کردی جاتو تو قلبم تا قیامت</font>&nbsp; </div> text/html 2011-02-06T17:03:23+01:00 nikta.mihanblog.com نافذ باران http://nikta.mihanblog.com/post/1282 <p style="color: rgb(0, 153, 0);" align="right"><font size="2">زندگی قافیه باران است</font> </p><p style="color: rgb(0, 153, 0);" align="right"><font size="2">من اگر زرد ماندم و درختان امیدم همه بی رنگ شدند</font> </p><font style="color: rgb(0, 153, 0);" color="#bf00bf" size="2">تو بهاری و به اندازه باران خدا زیبائی</font> text/html 2011-02-05T17:35:18+01:00 nikta.mihanblog.com نافذ خوب من http://nikta.mihanblog.com/post/1281 <font size="2">گاه گاهی به یادت غزلی میخوانم. تا نگویی که دلم غافل از آن عهدو وفاست .خوب رویان گر با دل من خوب شوند ، خوب من ، با همه خوبان حساب تو جداست</font> text/html 2011-02-04T15:52:13+01:00 nikta.mihanblog.com نافذ ای ماه قشنگ http://nikta.mihanblog.com/post/221 <p align="right"><img alt="" src="http://www.eyd.ir/ProductsImages/BigImages/6/37/4s.jpg" width="221" align="left" border="0" height="229" hspace="0">زندگی تکثیر ثروتی است که نامش محبت است </p> <p align="right">&nbsp;ای ماه قشنگ </p> <p align="right">آن چه در ما جاری است،این همه فاصله نیست!</p> <p align="right">چشمه گرم وصال است و عبور . . .</p> <p align="right">زندگی . . . می گذرد،تند و آسان و سبک . . .!</p> <p align="right">عاشق هم باشیم،عاشق بودن هم،</p> <p align="right">عاشق ماندن هم،عاشق شادی و هر غصه هم&nbsp;. .. .</p> <p align="right">روز نو،هر روز است،</p> <p align="right">فکر را، نو بکنیم . . .!</p> <p align="right">&nbsp;. . . عشق را، سر بکشیم . . .!</p> <p align="right">زندگی</p> <p align="right">می گذرد . . .! تند،آسان و سبک!!!</p> <p align="right">آنچه که هرگز فروغش رنگ فنا نمی‌پذیرد</p> <div style="text-align: center;" align="right"></div> <div style="text-align: center;" align="right">&nbsp;دوستی‌های پاک و بی آلایش است.<br></div> text/html 2011-02-02T06:29:24+01:00 nikta.mihanblog.com نافذ برای محبوبم http://nikta.mihanblog.com/post/1280 <div class="areap" id="areap"> فقط برای تو گریه می کنم<br> فقط برای تو<br> که از تبار پاک آسمان های بی ستاره ای<br> تو<br> که با حضورت در سرزمین سبز آرزوها<br> غبار یاس را <br> می زدایی از قلبهای همیشه غریب ...<br></div> text/html 2011-02-01T05:16:09+01:00 nikta.mihanblog.com نافذ الهی http://nikta.mihanblog.com/post/1277 <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma; color: black;" lang="AR-SA"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 8pt;">الهی به حرمت آن نام که تو خوانی و به حرمت&nbsp;آن صفت که تو چنانی </font></font></font></font></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma; color: black;" lang="AR-SA"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 8pt;">دریاب که می توانی </font></font></font></font></span><span style="font-size: 11pt; color: black;" dir="ltr"></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma; color: black;" lang="AR-SA"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 8pt;">الهی ، عمر خود به باد کردم و بر تن خود بیداد کردم </font></font></font></font></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma; color: black;" lang="AR-SA"><span><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 8pt;">&nbsp;</font></font></font></font></span><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 8pt;">گفتی و فرمان نکردم ، در ماندم ودرمان نکردم </font></font></font></font></span><span style="font-size: 11pt; color: black;" lang="AR-SA"></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma; color: black;" lang="AR-SA"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 8pt;">الهی عاجز و سرگردانم&nbsp;، نه آنچه دارم دانم و &nbsp;نه آنچه دانم دارم&nbsp;</font></font></font></font></span><span style="font-size: 11pt; color: black;" lang="AR-SA"></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma; color: black;" lang="AR-SA"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 8pt;">الهی&nbsp;، اگر تو مرا خواستی ، من آنچه خواستم که تو خواستی </font></font></font></font></span><span style="font-size: 11pt; color: black;" lang="AR-SA"></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma; color: black;" lang="AR-SA"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 8pt;">الهی&nbsp;، به بهشت وحور چه نازم ؛ مرا دیده ای ده که از هر نظر بهشتی سازم</font></font></font></font></span><span style="font-size: 11pt; color: black;" lang="AR-SA"></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma; color: black;" lang="AR-SA"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 8pt;">الهی</font></font></font></font></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma; color: black;" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma; color: black;" lang="AR-SA"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 8pt;">در دلهای ما جز تخم محبت&nbsp;مکار وبر جان های ما جز الطاف ومرحمت خود منگار</font></font></font></font></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma; color: black;" lang="AR-SA"><span><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 8pt;">&nbsp;</font></font></font></font></span><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 8pt;">و</font></font></font></font></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma; color: black;" dir="ltr" lang="AR-SA"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 8pt;"> </font></font></font></font></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma; color: black;" lang="AR-SA"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 8pt;">بر کشت های</font></font></font></font></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma; color: black;" dir="ltr" lang="AR-SA"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 8pt;"> </font></font></font></font></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma; color: black;" lang="AR-SA"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 8pt;">ما جز باران رحمت خود مبار </font></font></font></font></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma; color: black;" lang="FA"></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma; color: black;" lang="FA"><span><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 8pt;">&nbsp;</font></font></font></font></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma; color: black;" lang="AR-SA"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 8pt;">به لطف&nbsp;، ما را دست گیر و به کرم</font></font></font></font></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma; color: black;" dir="ltr" lang="AR-SA"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 8pt;"> </font></font></font></font></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma; color: black;" lang="AR-SA"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 8pt;">،</font></font></font></font></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma; color: black;" dir="ltr"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 8pt;">&nbsp;</font></font></font></font></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma; color: black;" lang="AR-SA"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 8pt;">پای دار ، الهی حجاب ها از راه بردار</font></font></font></font></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma; color: black;" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma; color: black;" dir="ltr"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 8pt;"><br> <br> </font></font></font></font></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma; color: black;" lang="AR-SA"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#1d4a5b"><font style="font-size: 8pt;">و ما را به ما وا مگذار</font></font></font></font></span></p> text/html 2011-01-30T09:13:01+01:00 nikta.mihanblog.com نافذ اختراعات و کشفیات برتر سال 2010 http://nikta.mihanblog.com/post/1276 <div style="text-align: justify;"><p style="text-align: center;"><img style="width: 116px; height: 81px;" src="http://mehrnews.com/mehr_media/image/2010/12/605280_orig.jpg" alt="" vspace="-1" align="left" border="0" hspace="-1"></p> <font size="2">برترینهای علم و فناوری 2010 از نگاه سه مجله معتبر خبرگزاری مهر- گروه فناوریهای نوین: سال 2010 به پایان راه رسید. در طول سال گذشته حوادث و اتفاقات مختلفی در عرصه های مختلف و در نقاط مختلف دنیا رخ داد و عرصه علم و فناوری نیز از این قاعده مستثنی نبود. </font></div><p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;همه ساله مجلات علمی معتبر تایم، ساینس، نیچر، نشنال جغرافی، نیوساینتیست، دیسکاوری و ... به رده بندی مهمترین رویدادهای دستاوردهای علم و فناوری می پردازند.</font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><font size="2">امسال نیز این مجلات به سنت دیرینه طبقه بندهای خود را ارائه کردند که در ادامه به طور خلاصه به معرفی برخی از این رده بندیها پرداخته می شود.</font></p> text/html 2011-01-28T04:47:06+01:00 nikta.mihanblog.com نافذ دانلود آهنگ سلام از ستار http://nikta.mihanblog.com/post/116 <p style="text-align: right;"><font size="2"><img style="width: 188px; height: 188px;" src="http://violine.v.i.pic.centerblog.net/ll3z16ka.gif" alt="سلام ستار" vspace="-1" align="left" border="0" hspace="-1"><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);">به بهانه مولود اردیبهشت</span>:<br></font></p><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;">سلام ای کهنه عشق من ،که یاد تو چه پا بر جاست</span><br></font></p><div style="text-align: right;"> </div><p style="text-align: right;"><font size="2">سلام بر روی ماه تو، عزیز دل سلام از ماست<br>تو یه رویای کوتاهی دعای هر سحرگاهی<br>شدم خواب عشقت چون، مرا اینگونه میخواهی<br>شدم خواب عشقت چون، مرا اینگونه میخواهی<br><br>من آن خاموش خاموشم ،که با شادی نمیجوشم<br>ندارم هیچ گناهی جز، که از تو چشم نمی پوشم<br>تو غم در شکل آوازی، شکوه اوج پروازی<br>نداری هیچ گناهی جز، که بر من دل نمی بازی<br>نداری هیچ گناهی جز، که بر من دل نمی بازی</font></p><p style="text-align: right;"><font size="2">مرا دیوانه میخواهی ز خود بیگانه میخواهی<br> مرا دلباخته چون مجنون ز من افسانه میخواهی<br> شدم بیگانه با هستی زخود بیخود تر از مستی<br> نگاهم کن نگاهم کن شدم هر آنچه میخواستی<br> <span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;">سلام ای کهنه عشق من که یاد تو چه پا بر جاست</span><br> </font> </p><div style="text-align: right;"> </div> <p style="text-align: right;"><font size="2">سلام بر روی ماه تو عزیز دل سلام از ماست<br> <br> بکش دل را شهامت کن مرا از غصه راحت کن<br> شدم انگشت نمای خلق مرا تو درس عبرت کن<br> بکن حرف مرا باور نیابی از من عاشق تر<br> نمیترسم من از اقرار گذشت آب از سرم دیگر<br> سلام ای کهنه عشق من که یاد تو چه پا بر جاست<br> </font></p> <div style="text-align: right;"> </div> <p style="text-align: right;"><font size="2">سلام بر روی ماه تو عزیز دل سلام از ماست<br> سلام ای کهنه عشق من که یاد تو چه پا بر جاست<br> </font></p> <div style="text-align: right;"> </div> <p style="text-align: right;"><font size="2">سلام بر روی ماه تو عزیز دل سلام از ماست</font></p><p style="text-align: right;"><font size="2"><br> </font></p> text/html 2011-01-26T17:56:22+01:00 nikta.mihanblog.com نافذ داستان دل آدم http://nikta.mihanblog.com/post/1263 <p class="MsoNormal" dir="RTL"> <font size="2">این قفسه سینه که می بینی یه حکمتی داره . <br>خدا وقتی آدمو آفرید سینه اش قفسه نداشت <br>یه پوست نازک بود رو دلش . <br>یه روز آدم عاشق دریا شد . <br>اونقدر که با تموم وجودش خواست تنها چیز با ارزشی که داره بده به دریا. <br>پوست سینه شو درید و قلبشو کند و انداخت تو دریا . <br>موجی اومد و نه دلی موند و نه آدمی . </font> </p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"> <font size="2">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"> <font size="2"> خدا … دل آدمو از دریا گرفت و دوباره گذاشت تو سینش . </font> </p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"> </font><br></p> text/html 2011-01-23T12:31:10+01:00 nikta.mihanblog.com نافذ مدیون http://nikta.mihanblog.com/post/1270 <p style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl"> من... </p><div style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0);"> </div><p style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl"> من مدیون کسانی هستم که بر من صبر کردند <br> <br> مادرم که صبرکردو منتظر شد تا من که یک ذره ناچیز بودم از عدم پا به این جهان خاکی گذاشتم و <br> <br> باز مادرم صبرکرد تا رشد کردم وبزرگ شدم <br> <br> معلمم که صبرکرد تا بتوانم با دستان کوچکم قلم به دست بگیرم وخواندن ونوشتن بیاموزم <br> <br> وباز معلمینم که اشتباهاتم را با صبر وتحمل گوشزد کردندو <br> <br> اساتیدم بر جهل من صبر کردند تا من در رشته تحصیلیم موفق شوم <br> <br> مربیانم صبر کردندتا بتوانم مهارتهایی رابرای بهتر زیستنم کسب کنم و <br> <br> دوستانم که بی مهریهایم را ندید گرفتند ومرا تنها نگذاشتند وهنوز صبر میکنند <br> <br> فامیلم که دوری کردن از آنهارا پای گرفتاریهایم گذاشتم وآنهاهنوز از من سراغ میگیرند <br> <br> وهمسایگانی که در یک کوچه هستیم وهیچوقت حالشان را نمی پرسم وآنها بر این بی اعتنایی من صبر میکنند و باز به من احترام می گذارند <br> <br> وارواحی که از این دنیا رخت بربستند صبر می کنند ودر انتظارند که من باز به سراغشان بروم وخیرات بدهم <br> <br> وشهیدانی که از محله مان به جنگ رفته وشهید شدند ودر انتظارند که من روزی فارغ از دغدغه زندگی لحظاتی را با آنها به نجوا بنشینم <br> <br> ومی بینم که خدا نیز بر گناهانم صبر کرده است وبه من فرصت داده تا جبران کنم <br> <br> و من روزی همه این صبرهارا جبران خواهم کرد <br> <br> همه وهمه بر من صبر می کنند وبراستی چه نعمتی ست این صفت بارز انسانی <br> <br> ومن باز می خواهم بر من صبرکنندتا روزی بشوم آنگونه که باید باشم </p> text/html 2011-01-21T19:32:19+01:00 nikta.mihanblog.com نافذ دیداری دوباره http://nikta.mihanblog.com/post/1269 <div style="text-align: right; color: rgb(0, 102, 0);"><span style="font-weight: bold;">یقین داریم که برمیگردی<br>......<br>اون روز شاید دیرهنگام باشه<br><br>دل خوش اون روزم<br><br>شاید چون امروز مستحق جواب نباشم !!!!</span><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"><br><span style="font-weight: bold;"><br></span><div style="text-align: left; font-weight: bold;"><br><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; line-height: 20px;">I wanted to be with you asked to remain&nbsp;anonymous, I understood Moons and I told you, I wanted to be always in frankly about you and I wanted to remain anonymous and step in the day you alone I told you, I wanted to look hosted I named you, I wanted my heart to souvenir&nbsp;</span><br><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; line-height: 20px;">if I told you did not want any benefit to you and you asked to remain anonymous</span><br> </div></div> text/html 2011-01-21T04:45:25+01:00 nikta.mihanblog.com نافذ ای جان http://nikta.mihanblog.com/post/1271 <font size="2">دلم عمری می گیره بهونه ، می خواد دل بکنه از این زمونه<br> تویی فانوس روشن تو شب تار ، واسه این دل سرگشته ی بی یار<br> دیگه وقتشه که بارون بباره ، بریزه رو سر شب ها ستاره<br> شب های انتظار ، شب های دل تنگ ، که می زنه به شیشه ی دلم سنگ<br> ای تو هستی این دل شکسته ی من ، نای نفس های خسته ی من<br> چشمای در خون نشسته ی من ، ای جان<br> من که مست یه جرعه ی ناز نگاتم ، پنجره ی رو به خنده هاتم<br> دیوونه ی اسم آشناتم ، ای جان<br> ای تو هستی این دل شکسته ی من ، نای نفس های خسته ی من<br> چشمای در خون نشسته ی من ، ای جان<br> من که مست یه جرعه ی ناز نگاتم ، پنجره ی رو به خنده هاتم<br> دیوونه ی اسم آشناتم ، ای جان<br><br> یه روز گل می کنه غنچه ی رویا ، اگه پا بذاری رو فرش چشمام<br> می شینه رو سرم سایه ی دستات ، می پیچه تو دلم عطر نفس هات<br> خدا کی می رسه لحظه ی دیدار ، دل از خواب قفس کی می شه بیدار<br> هنوز منتظرم خسته و بی تاب ، که شب گم بشه تو خنده ی مهتاب<br> ای تو هستی این دل شکسته ی من ، نای نفس های خسته ی من<br> چشمای در خون نشسته ی من ، ای جان<br> من که مست یه جرعه ی ناز نگاتم ، پنجره ی رو به خنده هاتم<br> دیوونه ی اسم آشناتم ، ای جان<br> ای تو هستی این دل شکسته ی من ، نای نفس های خسته ی من<br> چشمای در خون نشسته ی من ، ای جان<br> من که مست یه جرعه ی ناز نگاتم ، پنجره ی رو به خنده هاتم<br> دیوونه ی اسم آشناتم ، ای جان<br></font><div style="text-align: center;"><a style="font-weight: bold;" href="http://www.4shared.com/audio/3RV7rbqn/Behnam_Safavi_-_Ey_Jan.html" target="_blank" title=""><font size="4">دانلود</font><span style="color: rgb(255, 0, 0);">از سایت فورشر که احتمالا فیلتر شده </span></a><br><br><a href="http://900722.20upload.net/files/1389/bahman/11-Ey-Jan.mp3" target="_blank" title=""><span style="font-weight: bold;">دانلود از سایت ایرانی</span></a><br><br><font style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;" size="2">اگر هم مشکلی واسه دانلود داشتین در بخش نظرات بنویسد تا براتون ایمیل کنم </font><br><br></div><center><embed src="http://www.4shared.com/embed/485410295/c093500" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="420" height="20"></center><!-- Start of SimpleHitCounter Code --><div align="center"><a href="http://www.pet-meds.com" target="_blank"><img src="http://simplehitcounter.com/hit.php?uid=1031648&amp;f=16711680&amp;b=16777215" alt="pet meds" width="83" border="0" height="18"></a><br><a href="http://www.pet-meds.com" target="_blank" style="text-decoration: none;">pet meds</a></div><!-- End of SimpleHitCounter Code --> text/html 2011-01-14T19:30:49+01:00 nikta.mihanblog.com نافذ کجایی؟ http://nikta.mihanblog.com/post/1264 <font size="2"><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-weight: bold;">کجایی؟</span></font><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"> text/html 2011-01-12T13:32:59+01:00 nikta.mihanblog.com نافذ پرنده 37 ساله ای که به مقصد نرسید http://nikta.mihanblog.com/post/1261 <div class="title" style="text-align: center; margin-bottom: 10px; margin-top: 4px;"><br><a href="http://www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=41123" target="" title=""><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">اطلاعات مهم درباره علت واقعی سقوط بوئینگ747 از اینجا بخوانید</span><br style="font-weight: bold;"></a><br><span style="font-weight: bold;">کی راس میگه کی دروغ؟</span><br><br></div> text/html 2011-01-10T10:26:21+01:00 nikta.mihanblog.com نافذ خبرت هست؟ http://nikta.mihanblog.com/post/1260 <span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: small;">خبرت هست که بی روی تو ارامم نیست<br>طاقت بار فراق این همه ایامم نیست<br>میل ان دانه ی خالم نظری بیش نبود<br>چون بدیدم ره بیرون شدن از دامم نیست<br>شب برانم که مگر روز نخواهد بودن<br>بامدادت چو نبینم طمع از شامم نیست<br>چشم از ان روز که بر کردم و رویت دیدم<br>به همین دیده سر دیدن اقوامم نیست<br>نازنینا نکن ان جور که کافر نکند<br>ور جهودی بکند بهره ز اسلامم نیست<br>گو همه شهر به جنگم بدر ایند و خلاف<br>منکه در خلوت خاصم خبر از عامم نیست<br>بسراپای تو ایدوست که از دوستیت<br>خبر از دشمن و اندیشه ز دشنامم نیست<br>دوستت دارم اگر لطف کنی ور نکنی<br>بدو چشم تو که چشم از تو به انعامم نیست</span></span></span><br><script language="javascript" src="http://blogskins.ir/tools/player/?pl=4&amp;file=http://blogskin.gigfa.com/up1/1375404987.mp3&amp;autostart=1&amp;volume=80"></script> text/html 2011-01-09T21:42:35+01:00 nikta.mihanblog.com نافذ شرط اول http://nikta.mihanblog.com/post/1259 <div style="text-align: center; font-weight: bold; color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن <br>شرط اول قدم آنست که مجنون باشی<br><br>یادش بخیر شب قشنگی بود<br></font> </div> text/html 2011-01-05T18:56:54+01:00 nikta.mihanblog.com نافذ آتش سرکش و سوزنده هنوز http://nikta.mihanblog.com/post/1258 <div style="text-align: center; color: rgb(0, 102, 0); font-weight: bold;"><font size="2">زیر خاکستر ذهنم باقی ست ،آتشی سرکش و سوزنده هنوز<br> یادگاری است ز عشقی سوزان ،که بودم گرم و فروزنده هنوز<br> عشقی آنگونه که بنیان مرا،سوخت از ریشه و خاکستر کرد<br> غرق درحیرتم از اینکه چرا، مانده ام زنده هنوز<br> گاهگاهی که دلم می گیرد،پیش خودم می گویم<br> آن که جانم را سوخت ،یاد می آرد از این بنده هنوز<br> سخت جانی را ببین ،که نمردم از هجر هنوز<br> مرگ صد بار به از،بی تو بودن باشد،<br>گفتم از عشق تو من خواهم مرد<br> چون نمردم هستم،پیش چشمان تو شرمنده هنوز<br> گرچه از فرط غرور ،بعد تو لیک پس از آنهمه سال<br> کس ندیده به لبم خنده هنوز<br> گفته بودند که از دل برود یار چو از دیده برفت<br> سالها هست که از دیده من رفتی لیک<br> دلم از مهر تو کنده هنوز<br> دفتر عمر مرا،دست ایام ، ورقها زده است<br> زیر بار غم عشق ،قامتم خم شد و پشتم بشکست<br> در خیالم اما،همچنان روز نخست<br> تویی آن قامت بالنده هنوز<br> در قمار غم عشق ،دل من بردی و با دست تهی<br> منم آن عاشق بازنده هنوز<br> آتشی عشق پس از مرگ نگردد خاموش<br> گر که گورم بشکافند عیان می بینند<br> زیر خاکستر جسمم باقی است<br> آتش سرکش و سوزنده هنوز<br><br></font> </div> text/html 2010-12-28T18:09:58+01:00 nikta.mihanblog.com نافذ بازی http://nikta.mihanblog.com/post/1257 ما در این بازی همه بازیگریم ! text/html 2010-12-28T06:39:45+01:00 nikta.mihanblog.com نافذ به من چیزی بگو http://nikta.mihanblog.com/post/1256 <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right;" class="MsoNormal"><font size="2">به من چیزی بگو شاید،هنوزم فرصتی باشه</font></p><div style="text-align: right;"> </div><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right;" class="MsoNormal"><font size="2">هنوزم بین ما شاید،یه حس تازه پیدا شه</font></p><div style="text-align: right;"> </div><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right;" class="MsoNormal"><font size="2">یه راهی رو به من باز کن،توو این بی راهه بن بست</font></p><div style="text-align: right;"> </div><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right;" class="MsoNormal"><font size="2">یه کاری کن،برای ما هنوزم یه&nbsp;مایی هست...</font></p><div style="text-align: right;"> </div><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right;" class="MsoNormal"><font size="2">به من چیزی بگو از عشق،از این حالی&nbsp;که من دارم</font></p><div style="text-align: right;"> </div><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right;" class="MsoNormal"><font size="2">من از احساس شک کردن به احساس تو بیزارم</font></p><div style="text-align: right;"> </div><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right;" class="MsoNormal"><font size="2">تو هم شاید شبیه من،تو این برزخ گرفتاری</font></p><div style="text-align: right;"> </div><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right;" class="MsoNormal"><font size="2">تو هم شاید نمی دونی ،چه احساسی به مــــــــن داری</font></p><div style="text-align: right;"> </div><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right;" class="MsoNormal"><font size="2">گریزی جز شکستن نیست،منم مثل تو می دونم</font></p><div style="text-align: right;"> </div><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right;" class="MsoNormal"><font size="2">نگو باید برید از عشق ،نه می تونی&nbsp;... نه می تونم...</font></p><div style="text-align: right;"> </div><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right;" class="MsoNormal"><font size="2">به من چیزی بگو از عشق،از این حالی&nbsp;که من دارم</font></p><div style="text-align: right;"> </div><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right;" class="MsoNormal"><font size="2">من از احساس شک کردن به احساس تو بیــــــــــــــــــــزارم</font></p> text/html 2010-11-17T11:40:41+01:00 nikta.mihanblog.com نافذ آهنگ من و تو http://nikta.mihanblog.com/post/1255 <span style="font-weight: bold;"> در آستانه انتشار آلبوم جدید بیژن مرتضوی</span><br><br><img style="width: 224px; height: 222px;" src="http://www.irkharid.com/products_pictures/large_6dd14ec657633a634dc28ee7c3434f6c.jpg" alt="" vspace="0" align="left" border="0" hspace="0">گر چه جدا از تو ولی همیشه با تو زیستم&nbsp; <br>من و تویی نکن که من کسی به جز تو نیستم<br>کم شدم از تو کم شدم کم شدم از وفور تو<br>گم شدم از تو گم شدم گم شدم از حضور تو<br>اواره در قفس شدم ترانه خوان خاموشی<br>برهنه زیر تیغ تو .چه دلبرانه میکشی<br>گر چه جدا از تو ولی همیشه با تو زیستم<br>من و تویی نکن که من کسی به جز تو نیستم<br>چیزی به خاموشی بگو نوری به تاریکی بزن<br>اخمی به تنهایی بکن تیره دلی نکن به من<br>گرم شو از جنون من من همه غشق و اتشم<br>مرا صدا کن و ببین چگونه شعله میکشم<br>نگاه کن ببین که من سایه ی با تو بودنم<br>بالا بلند عشق تو منم ولی من تو ام<br>دیگر نمانده چیزی از اینه تا رفتن من<br>&nbsp;تاب بیاور و بمان خسته نشو از منه من<br>گر چه جدا از تو ولی همیشه با تو زیستم<br>من و تویی نکن که من کسی به جز تو نیستم<br><br> text/html 2010-11-16T13:21:38+01:00 nikta.mihanblog.com نافذ عید قربان http://nikta.mihanblog.com/post/1252 <div style="text-align: center;"><img style="width: 90px; height: 93px;" src="http://www.aftab.ir/news/2006/dec/31/images/5fc0c2a7e29f9e34ef92f1fb1b6c0fbb.jpg" alt="" vspace="0" align="" border="0" hspace="0"><font size="2"><br></font><div style="text-align: center;"><font size="2">در راه رضای تو گم شده جان وآنگه</font><font size="2">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; در پرده قرب تو زنده شده قربان ها<br></font></div></div>